Συνεργασία

Η πορεία της εταιρείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι ανοδική. Σημαντικός είναι ο ρόλος ορισμένων αρχών που διέπουν τη λειτουργία της και χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους της:

  • Συνέπεια όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων.
  • Εγκυρότητα όσον αφορά την τήρηση των παραγγελιών.
  • Αξιοπιστία όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος.
  • Υπευθυνότητα όσον αφορά την τήρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.

Με βάση αυτές τις αρχές έχουμε δημιουργήσει μια αρκετά καλή επαγγελματική σχέση με τους πελάτες μας οι οποίοι μας δικαιώνουν με την προτίμησή τους στα προϊόντα μας.